Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Status prawny

Komenda powiatowa jest jednostką organizacyjną Policji, przy pomocy której Komendant Powiatowy Policji w Myślenicach realizuje zadania Policji, określone w ustawach i przepisach wykonawczych, dotyczących ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze powiatu myślenickiego.

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst ujednolicony)

Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.

Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach

Metryczka

Data publikacji : 27.11.2015
Data modyfikacji : 30.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dawid Wietrzyk
Osoba udostępniająca informację:
Dawid Wietrzyk asystent jednoosobowego stanowiska ds. prasowo-informacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach
Osoba modyfikująca informację:
Dawid Wietrzyk
do góry