Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - Służba i praca w Policji - Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Służba i praca w Policji

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy.

 

Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach

 

Komendant Powiatowy Policji

poszukuje kandydata do pracy w ramach umowy na zastępstwo

na stanowisko

 

pracownik obsługi gospodarczej

w Komisariacie Policji w Dobczycach

Liczba lub wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Dobczyce, ul. Jagiellońska 4

 

Główne obowiązki:

wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych,

codzienne zamiatanie i mycie podłóg, opróżnianie koszy, wycieranie kurzu,

odkurzanie i czyszczenie dywanów oraz wykładzin, pastowanie podłóg, mycie okien,

utrzymywanie w czystości sanitariatów oraz terenu wokół jednostki.

 

Warunki pracy:

Praca jednozmianowa wykonywana w pomieszczeniach jednostki oraz na zewnątrz, oświetlenie naturalne i sztuczne. 

 

Wykształcenie: zasadnicze

 

Wymagania pożądane:

komunikatywność,

umiejętność organizacji pracy własnej.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

CV i list motywacyjny

kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst. jedn. Dz. U. z 2019 roku, poz. 742)

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

kopie świadectw pracy

 

Dokumenty należy składać lub przesyłać do:  7 października 2020 roku

Pod adresem:

Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach

ul. Jagiellońska 1

32-400 Myślenice

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 478329246

Metryczka

Data publikacji : 28.09.2020
Data modyfikacji : 28.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dawid Wietrzyk
Osoba udostępniająca informację:
Dawid Wietrzyk
Osoba modyfikująca informację:
Dawid Wietrzyk
do góry