Służba i praca w Policji - Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Służba i praca w Policji

Służba i praca w Policji


WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA

kwestionariusz osobowy (część A i B)  -  POBIERZ

 

OGŁOSZENIA

- SŁUŻBA W POLICJI

- KANDYDACI DO 3-LAT OD ZWOLNIENIA ZE SŁUŻBY

- STANOWISKO PILOTA SEKCJI LOTNICTWA POLICJI SZTABU POLICJI KWP W KRAKOWIE

 

KONTAKT

Wydział Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

31-571 Kraków, ul. Mogilska 109 (budynek nr 9)

tel: 47 83 54 068, 47 83 54 078
fax:47 83 54 079

e-mail: dobor@malopolska.policja.gov.pl

 

UWAGA !

Od 1 stycznia 2020 roku dokumenty można składać we wszystkich jednostkach garnizonu małopolskiego (za wyjątkiem Komendy Miejskiej Policji w Krakowie i Komendy Powiatowej Policji w Krakowie). 

Informacje dot. przyjmowania dokumentów dostępne są na stronach internetowych komend miejskich i powiatowych.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DOSTĘPNE SĄ:

- na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie:
Praca w Policji
- na stronie internetowej Komendy Głównej Policj:
http://praca.policja.pl/

 

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. 2012 poz. 432 z późn. zm.).


II. PRACA W POLICJI

1) KORPUS SŁUŻBY CYWILNEJ

 

KONTAKT

Wydział Doboru i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

31-571 Kraków, ul. Mogilska 109 (budynek nr 9)

tel: 47 83 54 068, 47 83 54 078

e-mail: dobor@malopolska.policja.gov.pl

strona: http://malopolska.policja.gov.pl/

 

Procedura naboru na wolne stanowiska pracy w korpusie służby cywilnej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie - ZOBACZ

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

wzory oświadczeń dot. naboru do korpusu służby cywilnej w KWP w Krakowie

 

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach w korpusie służby cywilnej w KWP w Krakowie:

specjalista ds. nadzoru nad zadaniami inwestycyjno-remontowymi oraz eksploatacji sieci i instalcji elektrycznych w Wydziale Inwestycji i Remontów KWP w Krakowie- nr ogłoszenia 93352 

Informacje o wynikach naborów:

Informacja o wyniku naboru na stanowisko: specjalista ds. związanych z koordynacją eksploatacji sieci i instalacji sanitarnych, cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych KWP w Krakowie- nr ogłoszenia 90922

Informacja o wyniku naboru na stanowisko : specjalista ds. nadzoru nad zadaniami inwestycyjno-remontowymi oraz eksploatacji sieci i instalacji elektrycznych w Wydziale Inwestycji i Remontów- nr ogłoszenia 90 448

Informacja o wyniku naboru na stanowisko: starszy referent ds. ewidencji i magazynu w Zespole Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Krakowie- nr ogłoszenia 88269

Informacja o wyniku naboru na stanowisko: referent ds. obsługi kancelaryjno-biurowej w Wydziale Finansów- nr ogłoszenia 86796

Informacja o wyniku naboru na stanowisko: specjalista ds. związanych z koordynacją eksploatacji sieci i instalacji sanitarnych, cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w Wydziale Inwestycji i Remontów KWP w Krakowie - nr ogłoszenia 85666

 

 

 


2) OFERTY PRACY NA STANOWISKA NIEBĘDĄCE W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ:

 

Ogłoszenia na stanowiska niebędące w korpusie służby cywilnej w KWP w Krakowie:

- Brak

 

Dokumenty do pobrania:

- Oświadczenie kandydata dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz klauzula informacyjna RODO

 

Kontakt
Wydział Kadr
Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

31-571 Kraków, ul. Mogilska 109

pok. 210A lub 219A (budynek główny)
tel: 47 83 54 062,

      47 83 54 067,
      47 83 54 072,
      47 83 54 087,
      47 83 58 034.

e-mail: sekretariat.kadry@malopolska.policja.gov.pl
strona: malopolska.policja.gov.pl/krk

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 27.11.2015
Data modyfikacji : 15.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dawid Wietrzyk
Osoba udostępniająca informację:
Dawid Wietrzyk oficer prasowy
Osoba modyfikująca informację:
Dawid Wietrzyk
do góry