Przyjmowanie i załatwianie spraw - Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Z wszelkimi sprawami pozostającymi w zakresie kompetencji Komendanta Powiatowego Policji w Myślenicach można zgłaszać się w godzinach pracy ustalonych Regulaminem Komendy.

Służba i praca w Komendzie od poniedziałku do piątku rozpoczyna się o godz. 7:30 i kończy o godz. 15:30 lub też zgodnie z harmonogramem czasu służby policjantów, określonym na podstawie odrębnych przepisów Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz czasu pracowników, określonym Kodeksem Pracy, a także przepisami wewnętrznymi Komendanta Powiatowego Policji w Myślenicach.

 

Metryczka

Data publikacji : 03.12.2015
Data modyfikacji : 22.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Szymon Sala
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Sala asystent jednoosobowego stanowiska ds. prasowo-informacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Sala
do góry