Dostęp do informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w niniejszej ustawie (art. 1 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 r.).

Biuletyn Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym. Jego głównym celem jest udostępnianie informacji publicznej będącej w posiadaniu KPP w Myślenicach. Każdy obywatel, zgodnie z art. 61 Konstytucji RP i art. 2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dn. 6 września 2001 roku ma prawo dostępu do informacji publicznej z zastrzeżeniem art. 5 Ustawy. Biuletyn Informacji Publicznej ma za zadanie ułatwiać dostęp i korzystanie z danych, które mają szczególne znaczenie dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Nadrzędnym celem otwierania dostępu do zasobów publicznych jest przyczynianie się do wzrostu gospodarczego i tworzenie nowych miejsc pracy poprzez odblokowanie potencjału gospodarczego danych należących do instytucji rządowych i samorządowych dzięki poprawie warunków korzystania z informacji sektora publicznego.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego. (art. 3 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dn. 6.09.2001 roku)

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 27.11.2015
Data modyfikacji : 30.05.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Szymon Sala
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Sala asystent jednoosobowego stanowiska ds. prasowo-informacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Sala
do góry